Välkommen till Föreningen Svenska Plåtkonsulter (FSPK).


Vår hemsida genomgår just nu en total revidering, vilket också inkluderar en helt ny design av hemsidans utseende. Den kommer under en period att vara mer eller mindre obrukbar tills den nya hemsidan väl är klar. Vi ber om överseende för detta och hoppas att du kommer tillbaka och tittar efter när sidan väl är klar.Frågor om föreningen och dess verksamhet besvaras genom
info@platkonsulter.se